Ubezpieczenie Travel

Ubezpieczenie Travel

Ubezpieczenie jest pakietem, który ochroni Cię przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów zagranicznych w zakresie:
• kosztów leczenia
• następstw nieszczęśliwych wypadków
• utraty bagażu podróżnego
• odpowiedzialności cywilnej
• ubezpieczenia sprzętu sportowego

Zakres dotyczący kosztów leczenia obejmuje najczęściej poza samymi wszelkimi kosztami leczenia i badań, również transportu w przypadku zachorowania lub wypadku.
Przykład: jesteś na wakacjach za granicą. Jechałeś na rowerze czy nartach. Uległeś wypadkowi. Z ryzyka „kosztów leczenia i „assistance” Ubezpieczyciel pokryje koszty dojazdu np. karetki, transportu do szpitala, badań i leczenia oraz odwozu do miejsca pobytu. W sytuacji konieczności transportu do kraju, również zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu, w tym również transport zwłok.
Zgodnie z procedurą w sytuacji gdy posiadamy polisę powinniśmy skontaktować się z infolinią naszego Ubezpieczyciela. Towarzystwo zorganizuje pomoc medyczną lub wskaże najbliższą placówkę służby zdrowia.
Pewnie czasami szusujesz na nartach. Zachowujesz wszelkie zasady bezpieczeństwa, a pomimo to możesz jednak stać się uczestnikiem wypadku. Nie możesz założyć tak na 100 procent, że każdy narciarz czy snowboardzista przebywający razem z Tobą na stoku będzie zachowywał się równie wzorowo.

OCHRONA Z ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ …

Kto jest odpowiedzialny za wypadek na stoku narciarskim?

Kto odpowiada za wypadek na stoku? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym odpowiedzialność spada zawsze na osobę, która go spowodowała, i to właśnie ona jest zobowiązana do jej naprawienia. Co ważne, jej działanie wcale nie musi się wiązać ze złymi zamiarami czy nieodpowiedzialnym zachowaniem – może to być również nieumyślne postępowanie.

Pamiętaj o tym, że wypadek na stoku narciarskim rzadko kończy się na kilku siniakach i zadrapaniach. Najczęściej skutkuje poważnymi urazami, których leczenie pochłonie spore koszty – nie wspominając już o tym, ile może kosztować późniejsza rehabilitacja. Właśnie ten argument powinien przekonać Cię do tego, aby wykupić dobrą polisę narciarską. Dzięki temu zyskasz pewność, że w razie urazu na stoku będziesz mógł liczyć na szybką pomoc medyczną oraz dostęp do potrzebnych leków. Uchroni Cię to również przed roszczeniami osób trzecich, które doznały krzywdy na skutek Twojego nieumyślnego działania. A te mogą być naprawdę wysokie i znacznie przekraczać sam koszt ich leczenia i hospitalizacji – wystarczy tylko dodać do tego czas i cenę rehabilitacji oraz koszty Przy ustalaniu, który z narciarzy jest winien spowodowania wypadku, zastosowanie znajdują przepisy zawarte w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że winę ponosi zwykle:
• osoba jadąca z tyłu, a nie z przodu, ponieważ ta druga po prostu nie widzi tej pierwszej,
• osoba włączająca się do ruchu, która nie przepuściła narciarza jadącego z góry, gdy ten posiadał pierwszeństwo,
• osoba stojąca w niedozwolonym miejscu – np. za załomem, po wewnętrznej stronie zakrętu czy w tzw. gardle,
• rodzic, jeśli dziecko znajduje się pod jego opieką,
• trener, jeśli właśnie uczy grupkę dzieci oddanych pod jego opiekę.

UWAGA!
Samo spowodowanie wypadku na stoku narciarskim może również podlegać Kodeksowi Karnemu, a dokładnie art. 157 § 1, 2 i 3. W praktyce może to oznaczać nie tylko karę grzywny, lecz również ograniczenia lub pozbawienia wolności.

ubezpieczenie travel

Potrzebujesz ubezpieczenia? Skontaktuj się z nami!

Facebook